Dashboard
بازدید کارشناسان شرکت بایر آلمان از کارخانه پلیمر طلایی یزد
گروهی از مدیران و کارشناسان شرکت بایر آلمان با حضور در کارخانه شرکت پلیمرطلایی یزد، روند تولید در این کارخانه را مورد بررسی قرار دادند. کلاس کرنر مدیر فنی و وینفرد کوهل مدیر توسعه شرکت بایر در این بازدید ضمن بحث و تبادل نظر با کارشناسان شرکت پلیمرطلایی پیرامون روند تولید و کنترل کیفیت در این شرکت، فرمولاسیون و محصولات همچون گذشته مورد تایید آنها قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این جلسه، آخرین دستاوردهای صنعت پلیمر جهان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تعاملات دو طرف بیش از پیش گسترش یابد. در پایان یک سند همکاری دو جانبه به امضاء وینفرد کوهل مدیر توسعه شرکت بایر و مهندس امیر کریمی مدیر توسعه و بازاریابی شرکت پلیمرطلایی یزد رسید. در این سند همکاری مقرر شده است که واحد تحقیق و توسعه شرکت پلیمر طلایی یزد بتواند از امکانات آزمایشگاهی و اسناد پژوهشی شرکت بایر آلمان استفاده نماید و همچون گذشته رزین پلی ‏کربنات ماکرولون تولیدی کمپانی بایر تنها منبع مواد اولیه تولیدات شرکت پلیمرطلایی باشد