شرکت - استخدام

تمایل شما را برای پیوستن به خانواده بزرگ پلیمر طلایی یزد ارج می نهیم. 

با پر کردن فرم زیر می توانید اطلاعات خود را به نشانی پست الکترونیک ما ارسال کنید تا پس از بررسی اولیه، با شما تماس حاصل شود.